Tổng hợp những câu nói hay về sự trung thành của con người nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về sự trung thành của con người nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 18.1k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Những người chậm chạp khi đưa ra lời hứa là những người trung thành với việc thực hiện nó nhất.

Những người chậm chạp khi đưa ra lời hứa là những người với việc thực hiện nó nhất.

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Trí tuệ phải dựa vào sự bồi dưỡng trí tuệ, lương tâm phải dựa vào sự hun đúc lương tâm, đối với lòng trung thành thì phải dựa vào niềm tin tuyệt đối.

phải dựa vào sự bồi dưỡng trí tuệ, phải dựa vào sự hun đúc lương tâm, đối với lòng trung thành thì phải dựa vào tuyệt đối.

Khi ta mất người bạn trung thành, thì không bao giờ có thể hàn gắn được sự mất mát của tâm hồn.

Khi ta mất người bạn trung thành, thì không bao giờ có thể hàn gắn được sự mất mát của .

Chỉ người trung thành với chính mình mới có thể trung thành với người khác.

Chỉ người trung thành với chính mình mới có thể trung thành với người khác.

Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn.

Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.

Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.

Trung thành và tin tưởng lẫn nhau là điều kiện đầu tiên của tình yêu.

Trung thành và tin tưởng lẫn nhau là điều kiện đầu tiên của .

Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi từ bé và một số tiền dự trữ.

Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi từ bé và một số tiền dự trữ.

>> Xem thêm:  Hot 69+ stt dễ thương về nụ cười mang nhiều giá trị cao cả