Trí tuệ phải dựa vào sự bồi dưỡng trí tuệ, lương tâm phải dựa vào sự hun đúc lương tâm, đối với lòng trung thành thì phải dựa vào niềm tin tuyệt đối.

Trí tuệ phải dựa vào sự bồi dưỡng trí tuệ, lương tâm phải dựa vào sự hun đúc lương tâm, đối với lòng trung thành thì phải dựa vào niềm tin tuyệt đối.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

phải dựa vào sự bồi dưỡng trí tuệ, phải dựa vào sự hun đúc lương tâm, đối với lòng thì phải dựa vào tuyệt đối.

SuHumLinSiJi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chọn lọc 69+ câu nói hay về hạnh phúc bằng tiếng Anh ấn tượng