You’re only young once.

You’re only young once.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

You’re only young once.

Đời người chỉ có một lần .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Years bring wisdom.
Chủ đề: