Your kind expression of sympathy is deeply appreciated. Thanks a lot.

Your kind expression of sympathy is deeply appreciated. Thanks a lot.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

Your kind expression of sympathy is deeply appreciated. Thanks a lot.

Tôi vô cùng trân trọng sự cảm thông của anh. anh rất nhiều.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sự thật thuần khiết không thể bị đám đông đồng hóa; nó phải được chia sẻ bằng sự lây lan.
Chủ đề: ,