Your kind expression of sympathy is deeply appreciated. Thanks a lot.

Your kind expression of sympathy is deeply appreciated. Thanks a lot.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

Your kind expression of sympathy is deeply appreciated. Thanks a lot.

Tôi vô cùng trân trọng sự cảm thông chia sẻ của anh. Cảm ơn anh rất nhiều.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  You did a generous thing which I shall not forget. I’m sincerely grateful for all your help in finding me a place.
Chủ đề: ,