Your generous help in our time of need will never be forgotten. Thank you very much.

Your generous help in our time of need will never be forgotten. Thank you very much.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

Your generous help in our time of need will never be forgotten. Thank you very much.

Chúng tôi không bao giờ quên anh đã hết lòng vào thời điểm chúng tôi gặp vô vàn . anh rất nhiều.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  I appreciate your valuable service more than I can say.