You did a generous thing which I shall not forget. I’m sincerely grateful for all your help in finding me a place.

You did a generous thing which I shall not forget. I’m sincerely grateful for all your help in finding me a place.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

You did a generous thing which I shall not forget. I’m sincerely grateful for all your help in finding me a place.

Tôi rất và sẽ không bao giờ quên anh đã hết lòng chúng tôi tìm được một nơi ở mới.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  I shall always appreciate your sympathetic and diligent assistance.
Chủ đề: ,