Yoga không chỉ đơn giản là quá trình kết nối tâm hôn, trí não và cơ thể để cải thiện bản thân, nó còn là quá trình của sự tự hiểu rõ và chấp nhận cơ thể, con người của chính mình.

Yoga không chỉ đơn giản là quá trình kết nối tâm hôn, trí não và cơ thể để cải thiện bản thân, nó còn là quá trình của sự tự hiểu rõ và chấp nhận cơ thể, con người của chính mình.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

không chỉ đơn giản là quá trình kết nối tâm hôn, trí não và cơ thể để cải thiện , nó còn là quá trình của sự tự hiểu rõ và chấp nhận cơ thể, của chính mình.

Debasish Mridha

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thời gian chính là vua, là cha mẹ, là mộ phần của con người, cái nó mang đến cho con người chính là ý chí của bản thân con người chứ không phải dựa theo yêu cầu của con người.