Yêu không có nghĩa là có những điểm chung mà quan trọng là dám yêu những điểm khác biệt của nhau.

Yêu không có nghĩa là có những điểm chung mà quan trọng là dám yêu những điểm khác biệt của nhau.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.6k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Yêu không có nghĩa là có những điểm chung mà quan trọng là dám yêu những điểm của nhau.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trước mắt người đang yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.