Yêu khoa học tức là yêu sự thật, bởi vậy tính trung thực là phẩm chất cơ bản của nhà khoa học.

Yêu khoa học tức là yêu sự thật, bởi vậy tính trung thực là phẩm chất cơ bản của nhà khoa học.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về khoa học

Yêu tức là yêu , bởi vậy tính cơ bản của nhà khoa học.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chia sẻ những câu nói ý nghĩa về sự phản bội đặc sắc nhất