Xã hội đồng tiền, anh em nước bọt. Nói ngọt thì yêu, tiền nhiều thì quý.

Xã hội đồng tiền, anh em nước bọt. Nói ngọt thì yêu, tiền nhiều thì quý.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 18k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc Câu nói hay về tình bạn

đồng tiền, nước bọt. Nói ngọt thì yêu, tiền nhiều thì quý.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Ai bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn thì người đó sẽ gặp nỗi đắng cay của hoạn nạn.