With the compliments of the Season’s Greetings.

With the compliments of the Season’s Greetings.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về ngày lễ

With the compliments of the Season’s Greetings.

Gởi đến bạn lời chúc mừng Giáng sinh.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  An old steed in the stable still pines to gallop thousand miles - an old hero still cherishes high aspirations.
Chủ đề: