When you make new friends, don’t forget the old ones.

When you make new friends, don’t forget the old ones.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

When you make new friends, don’t forget the old ones.

Khi kết bạn mới đừng quên những người bạn cũ.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Life without a friend is death without witness.