We all are wishing especially for you the nicest birthday. May all the beautiful things in life will come to you!

We all are wishing especially for you the nicest birthday. May all the beautiful things in life will come to you!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về sinh nhật

We all are wishing especially for you the nicest birthday. May all the beautiful things in life will come to you!

Tất cả chúng tôi dều mong anh một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất. Chúc mọi thứ trong sẽ đến với anh!

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  May each hour be a happy one on this special day. Love is always my gift to you for today and every day.
Chủ đề: ,