Warmest wishes that your birthday hold nothing but the best. The finest things in life today and everyday!

Warmest wishes that your birthday hold nothing but the best. The finest things in life today and everyday!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về sinh nhật

Warmest wishes that your birthday hold nothing but the best. The finest things in life today and everyday!

Chúc em ngày sinh nhật tuyệt vời nhất. Mong những thứ nhất sẽ mãi theo bên em mỗi ngày và trong suốt .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A wish for your wonderful birthday that brings a world of bright and lovely things to remember each day through the year.
Chủ đề: ,