Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay , nó là Điều chưa biết. Với ai , nó là .

The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thời gian là những bước chân không phát ra âm thanh. Nó không vì bạn có bao nhiêu việc quan trọng cần giải quyết mà dừng lại đợi bạn.