Tuổi trẻ là tuổi bổng bột, tuổi trẻ cũng là tuổi dễ bị lạc lối. Nhưng, đừng lo lắng và e ngại sai lầm của tuổi trẻ. Vì đó chính là bài học cho chính bạn để trưởng thành.

Tuổi trẻ là tuổi bổng bột, tuổi trẻ cũng là tuổi dễ bị lạc lối. Nhưng, đừng lo lắng và e ngại sai lầm của tuổi trẻ. Vì đó chính là bài học cho chính bạn để trưởng thành.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu nói hay về tuổi trẻ

là tuổi bổng bột, tuổi trẻ cũng là tuổi dễ bị lạc lối. Nhưng, đừng và e ngại của tuổi trẻ. Vì đó chính là bài học cho chính bạn để .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tuổi trẻ không gắng sức, già cả những ngậm ngùi.