Tư tưởng là hành động. Trong tất cả mọi hành động, chính nó bồi đắp cho thế giới nhiều nhất.

Tư tưởng là hành động. Trong tất cả mọi hành động, chính nó bồi đắp cho thế giới nhiều nhất.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về hành động

. Trong tất cả mọi hành động, chính nó bồi đắp cho nhiều nhất.

The thought is a deed. Of all deeds she fertilizes the world most.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người ta làm việc thiện, để giúp đỡ chúng sinh. Nhưng một phần trong đó, cũng là giúp chính mình.