Tự do của một con người không chỉ thể hiện ở chỗ anh ta chỉ làm những việc mình muốn, mà còn thể hiện ở chỗ anh ta sẽ không bao giờ làm những việc anh ta không muốn làm.

Tự do của một con người không chỉ thể hiện ở chỗ anh ta chỉ làm những việc mình muốn, mà còn thể hiện ở chỗ anh ta sẽ không bao giờ làm những việc anh ta không muốn làm.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

của một không chỉ thể hiện ở chỗ anh ta chỉ làm những việc mình muốn, mà còn thể hiện ở chỗ anh ta sẽ không bao giờ làm những việc anh ta không muốn làm.

Lô Thoa

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chọn lọc những câu nói hay về tình bạn thân bạn tâm đắc
Chủ đề: ,