True friendship is like health, the value of it is seldom known until it be lost.

True friendship is like health, the value of it is seldom known until it be lost.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

True friendship is like health, the value of it is seldom known until it be lost.

Tình bạn chân chính giống như sức khỏe của con người vậy, giá trị của nó chỉ được nhận ra khi nó mất đi.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Con người thật mẫu thuẫn, có lúc muốn bước sang trang mới của cuộc đời quên toàn bộ chuyện cũ, có lúc lại luyến tiếc quá khứ đến độ tự tra tấn bản thân mình.