Trong sự nhiệt tình cũng nên có bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh cũng nên có nhiệt tình. Thống nhất hai thứ đó lại với nhau, mới có thể tạo nên một tình cảm tốt đẹp.

Trong sự nhiệt tình cũng nên có bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh cũng nên có nhiệt tình. Thống nhất hai thứ đó lại với nhau, mới có thể tạo nên một tình cảm tốt đẹp.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Trong sự cũng nên có bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh cũng nên có nhiệt tình. Thống nhất hai thứ đó lại với nhau, mới có thể tạo nên một .

Trị Điền Đại Tác

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sâu lắng trước những bài thơ gửi con đầy ý nghĩa được yêu thích nhất