Trí tuệ và mục tiêu là khái niệm tương hỗ: mục tiêu cao thượng có thể nâng cao giá trị của trí tuệ.

Trí tuệ và mục tiêu là khái niệm tương hỗ: mục tiêu cao thượng có thể nâng cao giá trị của trí tuệ.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

là khái niệm tương hỗ: mục tiêu có thể nâng cao của trí tuệ.

BaLiSuFu

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cảm thấy tuyệt đối đúng là điểm bắt đầu của kết thúc.