Trí tuệ con người phải rõ ràng, đạo đức thì phải trong sạch, cơ thể thì phải thanh khiết.

Trí tuệ con người phải rõ ràng, đạo đức thì phải trong sạch, cơ thể thì phải thanh khiết.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

phải rõ ràng, đạo đức thì phải trong sạch, cơ thể thì phải thanh khiết.

Khuê Từ Phu

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tính cách cao hơn trí tuệ. Một linh hồn cao quý mạnh mẽ trong cuộc sống cũng như trong tư duy.