Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

trong đầu và đạo đức trong tim, cống hiến để nghiên cứu và thay vì , đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được .

Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  1000+ những stt thất vọng chán chường muốn buông xuôi tất cả