Trên thế giới chỉ có hai nhóm người. Nhóm thứ nhất luôn cố gắng điều chỉnh cuộc sống và thói quen cho phù hợp với mức thu nhập mà họ kiếm được. Nhóm còn lại không hài lòng với những gì sẵn có, mà tự tạo ra thu nhập để đáp ứng cuộc sống của mình. Tuy nhiên, 90% thế giới đang làm việc cho đồng tiền. Họ để cho tiền chi phối và bắt họ phải làm cái này, cái kia.

Trên thế giới chỉ có hai nhóm người. Nhóm thứ nhất luôn cố gắng điều chỉnh cuộc sống và thói quen cho phù hợp với mức thu nhập mà họ kiếm được. Nhóm còn lại không hài lòng với những gì sẵn có, mà tự tạo ra thu nhập để đáp ứng cuộc sống của mình. Tuy nhiên, 90% thế giới đang làm việc cho đồng tiền. Họ để cho tiền chi phối và bắt họ phải làm cái này, cái kia.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Trên chỉ có hai nhóm người. Nhóm thứ nhất luôn cố gắng điều chỉnh cho phù hợp với mức thu nhập mà họ kiếm được. Nhóm còn lại không hài lòng với những gì sẵn có, mà tự tạo ra thu nhập để đáp ứng cuộc sống của mình. Tuy nhiên, 90% thế giới đang làm việc cho đồng tiền. Họ để cho tiền chi phối và bắt họ phải làm cái này, cái kia.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Dù tiền bạc không mua được hạnh phúc, rõ ràng nó cho phép bạn tự lựa chọn hình thức thống khổ cho mình.