Trên đời có nhiều cái không cần hiểu làm gì. Nó tồn tại, còn việc chấp nhận không thì tùy.

Trên đời có nhiều cái không cần hiểu làm gì. Nó tồn tại, còn việc chấp nhận không thì tùy.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Trên đời có nhiều cái không cần hiểu làm gì. Nó tồn tại, còn việc chấp nhận không thì tùy.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.
Chủ đề: