Trật tự là nhu cầu và hạnh phúc của một vĩ nhân.

Trật tự là nhu cầu và hạnh phúc của một vĩ nhân.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Trật tự là nhu cầu và của một vĩ nhân.

Order is a great person’s need and their true well being.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A happy marriage is a new beginning of life, a new starting point for happiness and usefulness.