Tổng hợp những câu nói hay về tình cảm con người nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về tình cảm con người nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Gặp gỡ là do duyên phận, ở cùng một chỗ là do thành ý, còn bầu bạn là do tình cảm chân thành.

Gặp gỡ là do duyên phận, ở cùng một chỗ là do thành ý, còn bầu bạn là do chân thành.

Trong sự nhiệt tình cũng nên có bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh cũng nên có nhiệt tình. Thống nhất hai thứ đó lại với nhau, mới có thể tạo nên một tình cảm tốt đẹp.

Trong sự nhiệt tình cũng nên có bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh cũng nên có nhiệt tình. Thống nhất hai thứ đó lại với nhau, mới có thể tạo nên một tình cảm tốt đẹp.

Thà rằng tôi độc thân vui tính. Chứ chẳng cần thứ tình cảm nửa vời.

Thà rằng tôi độc thân vui tính. Chứ chẳng cần thứ tình cảm nửa vời.

Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác. Khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình. Và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay.

Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác. Khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình. Và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay.

Nghĩa vụ và lương tâm chính là điểm khác biệt quan trọng nhất về tình cảm đạo đức giữa con người và con vật.

Nghĩa vụ và chính là điểm khác biệt quan trọng nhất về tình cảm đạo đức giữa con người và con vật.

Có thể kiềm chế những tình cảm của mình thì bạn sẽ trở thành một người rất đáng tin cậy.

Có thể kiềm chế những tình cảm của mình thì bạn sẽ trở thành một người rất đáng tin cậy.

Đa số tình cảm đều dựa vào cảm nhận của trái tim. Nhờ có hoạt động của tình cảm, lí trí của chúng ta mới có thể hoàn thiện.

Đa số tình cảm đều dựa vào cảm nhận của trái tim. Nhờ có hoạt động của tình cảm, lí trí của chúng ta mới có thể hoàn thiện.

Người hướng đạo duy nhất của bản thân con người chính là lương tâm. Hành động liêm khiết và tình cảm chân thành là tấm chắn bảo vệ con người khỏi cái ác.

Người hướng đạo duy nhất của bản thân con người chính là lương tâm. và tình cảm chân thành là tấm chắn bảo vệ con người khỏi cái ác.

Vì sự bất hạnh của bạn bè mà khóc, vì niềm vui của bạn bè mà vui mừng. Tình cảm này gọi là đồng cảm, nó làm cho mọi người nhích lại gần nhau hơn.

Vì sự của mà khóc, vì của bạn bè mà vui mừng. Tình cảm này gọi là đồng cảm, nó làm cho mọi người nhích lại gần nhau hơn.

>> Xem thêm:  Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Đạo đức tình cảm tốt hơn đạo đức lí trí vì thế cuộc sống có tình cảm sẽ hạnh phúc hơn cuộc sống thiên về lí trí.

Đạo đức tình cảm tốt hơn đạo đức lí trí vì thế cuộc sống có tình cảm sẽ hạnh phúc hơn cuộc sống thiên về lí trí.

Bản thân của tình cảm đến từ sự cần thiết trong trái tim chúng ta, mà sự phát triển của tình cảm lại đến từ sự nhận thức của chúng ta.

Bản thân của tình cảm đến từ sự cần thiết trong trái tim chúng ta, mà sự phát triển của tình cảm lại đến từ sự nhận thức của chúng ta.

Ưu điểm quan trọng của con người chính là biết kiềm chế những tình cảm của mình.

Ưu điểm quan trọng của con người chính là biết kiềm chế những tình cảm của mình.

Mỗi chúng ta đều dùng tình cảm của mình để cảm nhận cái thiện và cái ác.

Mỗi chúng ta đều dùng tình cảm của mình để cảm nhận cái thiện và cái ác.

Tình cảm mãnh liệt của chúng ta, trên thực tế giống như phụng hoàng trong ngọn lửa vậy, càng cháy càng rực rỡ.

Tình cảm mãnh liệt của chúng ta, trên thực tế giống như phụng hoàng trong ngọn lửa vậy, càng cháy càng rực rỡ.

Thiện và ác chính là tất cả những tình cảm vui buồn mà ta ý thức được.

Thiện và ác chính là tất cả những tình cảm vui buồn mà ta ý thức được.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"