Tổng hợp những câu nói hay về sự nghiệp nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về sự nghiệp nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Sống trên đời này bạn phải biết lấy sự nghiệp làm trọng.

Sống trên đời này bạn phải biết lấy sự nghiệp làm trọng.

Tai họa mà hôm nay chúng ta gặp phải sẽ là những bậc thang đưa chúng ta đi đến đỉnh vinh quang.

Tai họa mà hôm nay chúng ta gặp phải sẽ là những bậc thang đưa chúng ta đi đến đỉnh vinh quang.

Thành công luôn thuộc về người mạnh, thuộc về những ai thông minh và kiệt xuất.

Thành công luôn thuộc về người mạnh, thuộc về những ai thông minh và kiệt xuất.

Con người thì thường có những ước vọng cao xa nhưng không phải ai trong số họ cũng trở thành những vĩ nhân thật sự.

Con người thì thường có những ước vọng cao xa nhưng không phải ai trong số họ cũng trở thành những vĩ nhân thật sự.

Thành công có thể cho thấy may mắn của một người, thất bại sẽ cho thấy sự vĩ đại của người đó.

Thành công có thể cho thấy may mắn của một người, thất bại sẽ cho thấy sự vĩ đại của người đó.

Nếu bạn chỉ biết lùi bước trước những khó khăn, thì bạn không thể mong đợi trước thắng lợi.

Nếu bạn chỉ biết lùi bước trước những khó khăn, thì bạn không thể mong đợi trước thắng lợi.

Muốn thành công trong sự nghiệp nhất định bạn phải phấn đấu chứ không phải chờ đợi sự may rủi.

Muốn thành công trong sự nghiệp nhất định bạn phải phấn đấu chứ không phải chờ đợi sự may rủi.

Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.

Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.

Không phải lập được những kỳ công cuộc đời mới là tốt đẹp.

Không phải lập được những kỳ công cuộc đời mới là tốt đẹp.

Kẻ nào muốn lãnh đạo mọi người, hãy đứng sau mọi người và phụng sự mọi người.

Kẻ nào muốn lãnh đạo mọi người, hãy đứng sau mọi người và phụng sự mọi người.

Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác.

Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác.

Thành đạt không phải ở người ngoài giúp đỡ mà chính do lòng tự tin.

Thành đạt không phải ở người ngoài giúp đỡ mà chính do lòng tự tin.

Chức vị càng cao càng phải nhún nhường.

Chức vị càng cao càng phải nhún nhường.

Người có tính đa nghi thì đừng nên làm việc lớn.

Người có tính đa nghi thì đừng nên làm việc lớn.

Đừng lo rằng mình không có chức vị mà hãy lo rằng mình không đủ tài để nhận chức vị đó mà thôi.

Đừng lo rằng mình không có chức vị mà hãy lo rằng mình không đủ tài để nhận chức vị đó mà thôi.

>> Xem thêm:  Những bài thơ về sự nghiệp mang những nỗi niềm sâu sắc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"