Tổng hợp những câu nói hay về sự may mắn nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về sự may mắn nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 16.8k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Tôi nhận ra rằng tôi càng làm việc chăm chỉ, tôi càng may mắn.

Tôi nhận ra rằng tôi càng làm việc , tôi càng may mắn.

Thành công có thể cho thấy may mắn của một người, thất bại sẽ cho thấy sự vĩ đại của người đó.

Thành công có thể cho thấy may mắn của một người, sẽ cho thấy sự của người đó.

May mắn thật sự chỉ dành cho những ai có tư cách đáng trân trọng.

May mắn thật sự chỉ dành cho những ai có tư cách đáng trân trọng.

Không có thứ gì chế ngự được những người đang may mắn. Và cũng không có bất cứ gì thuần phục được những con người bị vận mệnh làm cho trở nên khiêm tốn, tự tin.

Không có thứ gì chế ngự được những người đang may mắn. Và cũng không có bất cứ gì thuần phục được những con người bị vận mệnh làm cho trở nên khiêm tốn, .

Những người may mắn ít khi điều chỉnh chính mình, vì vận may khiến cho sai lầm của họ cũng biến thành thành công. Họ luôn tin rằng hành vi của mình là hợp lí.

Những người may mắn ít khi điều chỉnh chính mình, vì vận may khiến cho của họ cũng biến thành thành công. Họ luôn tin rằng hành vi của mình là hợp lí.

Người nào không bao giờ có được cơ hội, thì cuối cùng anh ta sẽ gặp được may mắn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Người nào không bao giờ có được cơ hội, thì cuối cùng anh ta sẽ gặp được may mắn.

Khi may mắn đến thì bạn hãy cố gắng nắm bắt lấy, bởi vì đằng sau cái may mắn ấy thì không có gì cả.

Khi may mắn đến thì bạn hãy cố gắng nắm bắt lấy, bởi vì đằng sau cái may mắn ấy thì không có gì cả.

Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không may mắn.

Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không may mắn.

Trên thế gian này có một loại may mắn mà con người không thể tưởng tượng ra. Khi nó đến cũng như tiếng sét giữa trời quang vậy đủ để làm nổ tung tất cả.

Trên thế gian này có một loại may mắn mà con người không thể ra. Khi nó đến cũng như tiếng sét giữa trời quang vậy đủ để làm nổ tung tất cả.

Những người không có kì vọng gì là người rất may mắn, vì họ không bao giờ cảm thấy thất vọng.

Những người không có kì vọng gì là người rất may mắn, vì họ không bao giờ cảm thấy .

>> Xem thêm:  Tình cảm của con người, lí trí của con người, hai thứ đó đều do trời cho, không nhất định là phải như nhau, có một số người thì thiên về tình cảm, một số người trọng lí trí hơn tình cảm.

Nếu con người không mưu cầu sự may mắn thì làm sao họ có thể chi phối được may mắn. May mắn sẽ không dám lăng nhục ai ngoài những kẻ nhu nhược.

Nếu con người không mưu cầu sự may mắn thì làm sao họ có thể chi phối được may mắn. May mắn sẽ không dám lăng nhục ai ngoài những kẻ nhu nhược.

Tiếp nhận rủi ro cần có một phẩm chất tốt. Và tiếp nhân may mắn còn cần có một phẩm chất tốt hơn.

Tiếp nhận cần có một tốt. Và tiếp nhân may mắn còn cần có một phẩm chất tốt hơn.

May mắn có thể đem đến dũng khí cho chúng ta, và ngược lại dũng khí cũng giúp chúng ta có được nhiều vận may.

May mắn có thể đem đến dũng khí cho chúng ta, và ngược lại dũng khí cũng giúp chúng ta có được nhiều vận may.

Trong may mắn cần có phẩm chất tốt là sự khống chế. Trong vận xui cần có sự kiên nhẫn. Và đây cũng là điều khó khăn và đáng quý trọng hơn so với sự khống chế.

Trong may mắn cần có phẩm chất tốt là sự khống chế. Trong vận xui cần có sự kiên nhẫn. Và đây cũng là điều khó khăn và đáng quý trọng hơn so với sự khống chế.