Tổng hợp những câu nói hay về sự giàu sang tiền bạc nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về sự giàu sang tiền bạc nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Phẩm cách cao thượng luôn cao quý hơn so với tước vị giàu sang.

Phẩm cách luôn cao quý hơn so với tước vị .

Chỉ khi người giàu ốm họ mới thực hiểu sự bất lực của giàu sang.

Chỉ khi người giàu ốm họ mới thực hiểu sự bất lực của giàu sang.

Thấy kẻ giàu sang mà ra dáng siểm nịnh, xấu hổ chi bằng. Gặp người bần cùng mà vỡ thói kiêu căng, hèn mạt quá lắm.

Thấy kẻ giàu sang mà ra dáng siểm nịnh, chi bằng. Gặp người bần cùng mà vỡ thói kiêu căng, hèn mạt quá lắm.

Bất hạnh làm nên con người, giàu sang tạo nên quái vật.

làm nên , giàu sang tạo nên quái vật.

Sự giàu sang như cái nhà trọ, chỉ có người cẩn thận thì mới ở được lâu. Sự nghèo hèn như cái áo rách, chỉ có người cần kiệm mới thoát khỏi được.

Sự giàu sang như cái nhà trọ, chỉ có người thì mới ở được lâu. Sự nghèo hèn như cái áo rách, chỉ có người mới thoát khỏi được.

Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc.

Cả giàu sang lẫn sự đều không thể mang cho chúng ta .

Anh không sở hữu sự giàu sang; nó sở hữu anh.

Anh không sở hữu sự giàu sang; nó sở hữu anh.

Những người thực sự giàu sang chỉ có thể là những người không muốn nhiều hơn những gì mình có.

Những người thực sự giàu sang chỉ có thể là những người không muốn nhiều hơn những gì mình có.

Khi giàu sang đi đâu cũng thấy bạn, lúc gặp nạn thì chẳng thấy bạn nơi đâu!

Khi giàu sang đi đâu cũng thấy bạn, lúc gặp nạn thì chẳng thấy bạn nơi đâu!

Giàu sang phú quý triệu người kính. Bần cùng nghèo khó vạn người khinh

Giàu sang phú quý triệu người kính. Bần cùng nghèo khó vạn người khinh

>> Xem thêm:  Khám phá những stt bựa thả thính hấp dẫn thu hút ngàn like