Tổng hợp những câu nói hay về quyền lực nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về quyền lực nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 18.2k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.

Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.

Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Quyền lực không phải bằng chứng vững chắc cho sự thật.

Quyền lực không phải bằng chứng vững chắc cho .

Số mệnh hạ mình trước quyền lực và sức mạnh.

hạ mình trước quyền lực và .

Người tầm thường nắm quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo.

Người tầm thường nắm quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo.

Nỗ lực kết hợp giữa trí tuệ và quyền lực hiếm khi thành công, mà có thành công cũng chỉ trong chốc lát.

kết hợp giữa và quyền lực hiếm khi thành công, mà có thành công cũng chỉ trong chốc lát.

Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.

Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.

Cuộc sống chính là người chủ nhân, khi chúng ta không thể chịu nổi quyền lực và sự áp bức của nó thì chúng ta tranh đấu để thoát khỏi sự áp bức của quyền lực đó.

Cuộc sống chính là người chủ nhân, khi chúng ta không thể chịu nổi quyền lực và sự áp bức của nó thì chúng ta tranh đấu để thoát khỏi sự áp bức của quyền lực đó.

Bằng lòng tốt, bạn có thể làm được điều quyền lực không làm được.

Bằng lòng tốt, bạn có thể làm được điều quyền lực không làm được.

Sự tức giận không quyền lực là một trò cười.

Sự tức giận không quyền lực là một trò cười.

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.

Những ai luôn cho rằng hạnh phúc chính là mục đích của cuộc sống, thì họ luôn là những người nhân từ. Còn những ai cứ theo đuổi những mục đích khác thì họ sẽ bị sự tàn nhẫn và quyền lực chi phối.

Những ai luôn cho rằng chính là của cuộc sống, thì họ luôn là những người nhân từ. Còn những ai cứ theo đuổi những mục đích khác thì họ sẽ bị sự tàn nhẫn và quyền lực chi phối.

>> Xem thêm:  Bst những câu nói hay trong ngôn tình ngược day dứt nhất

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"