Tổng hợp những câu nói hay về nhân cách con người nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về nhân cách con người nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 25.4k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Một nhân cách hoàn mỹ, một phẩm chất cao thượng đều được rèn luyện từ trong cuộc sống thực tế.

Một hoàn mỹ, một cao thượng đều được từ trong cuộc sống thực tế.

Một nhân cách vĩ đại tạo nên một cử chỉ đẹp: không sống vì mình và cũng không vì mình mà chết.

Một nhân cách vĩ đại tạo nên một cử chỉ đẹp: không sống vì mình và cũng không vì mình mà chết.

Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn. Tất cả còn tùy thuộc vào “nhân cách” con người.

Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn. Tất cả còn tùy thuộc vào “nhân cách” .

Khi sự thật là một bí mật thì hành vi của con người sẽ thể hiện nhân cách của họ.

Khi sự thật là một bí mật thì hành vi của con người sẽ thể hiện nhân cách của họ.

Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.

Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.

Chính nhân cách làm nên con người.

Chính nhân cách làm nên con người.

Muốn mọi người công nhận bạn là một con người thực sự thì trước tiên bạn phải có nhân cách.

Muốn mọi người công nhận bạn là một con người thực sự thì trước tiên bạn phải có nhân cách.

Nhân cách không phải dựa vào trí tưởng tượng mà có thể hình thành, mà nó phải do ý chí nỗ lực và sự kiên định hình thành.

Nhân cách không phải dựa vào trí tưởng tượng mà có thể hình thành, mà nó phải do ý chí nỗ lực và sự hình thành.

Con người là gì? Những vật chất tồn tại trong con người là gì? Dùng một từ để nói thì đó chính là nhân cách. Nhân cách mang những nhân tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc và niềm vui của con người.

Con người là gì? Những vật chất tồn tại trong con người là gì? Dùng một từ để nói thì đó chính là nhân cách. Nhân cách mang những nhân tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến và niềm vui của con người.

Đối với con người thì khó khăn và giày vò chính là thử thách rèn luyện nhân cách.

Đối với con người thì và giày vò chính là thử thách rèn luyện nhân cách.

>> Xem thêm:  Cười té ghế với những câu nói hài hước trên Facebook hay nhất

Hành vi lương thiện chính là hành động lấy nhân cách con người làm mục đích. Nhân cách là tất cả những giá trị cơ bản trong cuộc sống. Trong vũ trụ này chỉ có nhân cách con người mới có giá trị tuyệt đối.

Hành vi chính là hành động lấy nhân cách con người làm mục đích. Nhân cách là tất cả những giá trị cơ bản trong cuộc sống. Trong vũ trụ này chỉ có nhân cách con người mới có giá trị tuyệt đối.

Nhân cách giống như mặt nạ của diễn viên, trên thực tế thì không ai thể hiện đúng bản chất thật của mình.

Nhân cách giống như mặt nạ của diễn viên, trên thực tế thì không ai thể hiện đúng bản chất thật của mình.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"