Tổng hợp những câu nói hay về người quân tử nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về người quân tử nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 988
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Người quân tử thân với mọi người mà không kết đảng vì tư lợi; tiểu nhân kết đảng vì tư lợi mà không thân với mọi người.

Người thân với mọi người mà không kết đảng vì ; tiểu nhân kết đảng vì tư lợi mà không thân với mọi người.

Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng đấy là người quân tử.

Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng đấy là người quân tử.

Người quân tử không buồn lúc tuổi già, chỉ lo trí trễ nải.

Người quân tử không buồn lúc , chỉ lo trí trễ nải.

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

Quân tử nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp tác với mọi người mà không bè đảng.

Quân tử nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp tác với mọi người mà không bè đảng.

Không oán trời, không trách người là quân tử.

Không oán trời, không trách người là quân tử.

Người quân tử ta nên thân, song không nên quá chiều mà phụ hoạ. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh song, không nên ruồng rẫy như hận thù.

Người quân tử ta nên thân, song không nên quá chiều mà phụ hoạ. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh song, không nên ruồng rẫy như hận thù.

Quân tử đối với người trên không nịnh. Đối với người dưới thì không khinh.

Quân tử đối với người trên không nịnh. Đối với người dưới thì không khinh.

Đối với người quân tử, mười năm mới trả được mối thù cũng không có gì là muộn cả.

Đối với người quân tử, mười năm mới trả được mối thù cũng không có gì là muộn cả.

Xưa nay người thường bại hoại vì lười. Người quân tử bại hoại vì kiêu căng.

Xưa nay người thường bại hoại vì lười. Người quân tử bại hoại vì .

Đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân.

Đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


vote
Đánh giá bài viết
>> Xem thêm:  Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Đánh giá
Inline Feedbacks
View all comments