Tổng hợp những câu nói hay về lý trí nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về lý trí nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 18.4k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Đối xử với bản thân bằng lý trí, đối xử với người khác bằng tấm lòng.

Đối xử với bằng , đối xử với người khác bằng tấm lòng.

Bản chất của tình yêu là sự thanh bình và thân thiện, ở đó cả tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.

Bản chất của là sự thanh bình và thân thiện, ở đó cả tâm hồn, lý trí, và thể xác đều được bình an.

Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim.

Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng vì lý trí không thể thắng nổi .

Khoa học giúp chúng ta trở nên một nhà thông thái; lý trí giúp chúng ta nên người.

Khoa học giúp chúng ta trở nên một nhà thông thái; lý trí giúp chúng ta nên người.

Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.

Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.

Thích một ai đó là do trái tim quyết định, nhưng có tiến tới hay không thì lại do lý trí làm chủ.

Thích một ai đó là do trái tim quyết định, nhưng có tiến tới hay không thì lại do lý trí .

Kiêu căng là bãi cát lún của lý trí.

là bãi cát lún của lý trí.

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

Hãy lắng nghe lý trí, nếu không nó sẽ buộc bạn cảm thấy nó.

Hãy lý trí, nếu không nó sẽ buộc bạn cảm thấy nó.

Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. Ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.

Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. Ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa.