Tổng hợp những câu nói hay về đồng tiền trong xã hội nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về đồng tiền trong xã hội nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Xã hội đồng tiền, anh em nước bọt. Nói ngọt thì yêu, tiền nhiều thì quý.

đồng tiền, anh em nước bọt. Nói ngọt thì yêu, tiền nhiều thì quý.

Những lúc ốm đau thế này mới biết giới hạn của đồng tiền. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được sức khỏe.

Những lúc ốm đau thế này mới biết của đồng tiền. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được sức khỏe.

Thiện và ác chính là hai mặt của đồng tiền.

Thiện và ác chính là hai mặt của đồng tiền.

Muốn biết giá trị của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo.

Muốn biết của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo.

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách .

Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

He that labours and thrives spins gold.

He that labours and thrives spins gold.

tạo ra .

Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau đồng tiền dại.

Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau đồng tiền dại.

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về , đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em nhất, nó cũng không phản bội em.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Suy ngẫm trước những stt cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời
Chủ đề: , ,