Tổng hợp những câu nói hay về danh dự của con người nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về danh dự của con người nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 18.8k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Danh dự là sự tự trọng mình và tôn trọng sự đẹp đẽ của cuộc đời. Danh dự là thi vị của cuộc sống.

Danh dự là sự tự trọng mình và tôn trọng sự đẹp đẽ của . Danh dự là thi vị của .

Chỉ có phẩm chất tốt đẹp mới có được danh dự.

Chỉ có phẩm chất mới có được danh dự.

Tình yêu cũng như danh dự, đã một lần mất là không bao giờ trở lại.

Tình yêu cũng như danh dự, đã một lần mất là không bao giờ trở lại.

Một gam tự khoe làm hỏng cả một tạ danh dự.

Một gam tự khoe làm hỏng cả một tạ danh dự.

Nếu hủy đi danh dự của bạn cũng chính là hủy đi sinh mạng của bạn.

Nếu hủy đi danh dự của bạn cũng chính là hủy đi sinh mạng của bạn.

Còn lại gì nếu danh dự mất?

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Còn lại gì nếu danh dự mất?

Phần thưởng đáng giá nhất là phần thưởng do danh dự đem lại và không có gì hơn.

Phần thưởng đáng giá nhất là phần thưởng do danh dự đem lại và không có gì hơn.

Người trung thực có thể bị truy nã, nhưng không thể bị làm mất danh dự.

Người có thể bị truy nã, nhưng không thể bị làm mất danh dự.

Tinh thần mạo hiểm là danh từ thay thế của danh dự. Nó không những có vẻ đẹp của trí tuệ mà còn chứa dựng cả bản lĩnh và niềm tin.

là danh từ thay thế của danh dự. Nó không những có của mà còn chứa dựng cả bản lĩnh và niềm tin.

Danh dự quý hơn tính mệnh.

Danh dự quý hơn tính mệnh.

Sự khác biệt giữa người có đạo đức và người có danh dự là người sau hối tiếc hành động nhục nhã, ngay cả khi nó thành công và anh ta không bị bắt quả tang.

Sự giữa người có đạo đức và người có danh dự là người sau hối tiếc hành động nhục nhã, ngay cả khi nó thành công và anh ta không bị bắt quả tang.

Danh dự và của cải nếu như không có tài trí thông minh dẫn dắt thì sẽ không trở thành tài sản vững chắc được.

Danh dự và của cải nếu như không có tài trí thông minh dẫn dắt thì sẽ không trở thành tài sản vững chắc được.

Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm.

Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm.

>> Xem thêm:  101+ stt hay về cuộc sống một mình, cô đơn đến vô vọng