Tổng hợp những câu nói hay về của cải vật chất nổi tiếng nhất

Tổng hợp những câu nói hay về của cải vật chất nổi tiếng nhất

Đăng bởi Huyền Trang - Lượt xem 20.2k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Người khôn biết biến cơ hội thành của cải.

Người khôn biết biến cơ hội thành của cải.

Cha mẹ là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn thân là cả hai thứ đó.

Cha mẹ là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn thân là cả hai thứ đó.

Đạo đức là đời đời, còn của cải mỗi ngày đều thay chủ.

Đạo đức là đời đời, còn của cải mỗi ngày đều thay chủ.

Của cải có thể tìm đến chúng ta, nhưng sự khôn ngoan thì chúng ta phải tìm đến nó.

Của cải có thể tìm đến chúng ta, nhưng sự khôn ngoan thì chúng ta phải tìm đến nó.

Kẻ nào không biết giữ của cải nhỏ thì sẽ mất cái lớn.

Kẻ nào không biết giữ của cải nhỏ thì sẽ mất cái lớn.

Không phải của cải là bạn mà bạn là của cải.

Không phải của cải là bạn mà bạn là của cải.

Của cải không phải là minh chứng cho phẩm chất cao thượng. Nghèo hèn cũng không là bằng chứng của sự thiếu đạo đức.

Của cải không phải là minh chứng cho phẩm chất cao thượng. Nghèo hèn cũng không là bằng chứng của sự thiếu đạo đức.

Danh dự và của cải nếu như không có tài trí thông minh dẫn dắt thì sẽ không trở thành tài sản vững chắc được.

Danh dự và của cải nếu như không có tài trí thông minh dẫn dắt thì sẽ không trở thành tài sản vững chắc được.

Chỉ khi ở trong tay của những người thông minh thì của cải mới có thể phát huy hết tác dụng của nó.

Chỉ khi ở trong tay của những người thông minh thì của cải mới có thể phát huy hết tác dụng của nó.

Sức khỏe là thứ nhận thức tốt nhất. Thỏa mãn chính là của cải lớn nhất. Và tín nhiệm là phẩm chất tốt đẹp nhất.

Sức khỏe là thứ nhận thức tốt nhất. Thỏa mãn chính là của cải lớn nhất. Và tín nhiệm là phẩm chất tốt đẹp nhất.

Nếu chúng ta biết chi phối tài sản, thì chúng ta sẽ được ăn sung mặc sướng, tự do tự tại. Nếu như chúng ta bị của cải chi phối thì chúng ta sẽ nghèo suốt đời.

Nếu chúng ta biết chi phối tài sản, thì chúng ta sẽ được ăn sung mặc sướng, tự do tự tại. Nếu như chúng ta bị của cải chi phối thì chúng ta sẽ nghèo suốt đời.

Một sức khỏe tốt và tâm trạng vui vẻ, chính là của cải tốt nhất của hạnh phúc.

Một sức khỏe tốt và tâm trạng vui vẻ, chính là của cải tốt nhất của hạnh phúc.

Cuộc sống ngọt ngào thuộc về những người cùng chung chí hướng, cùng chung phấn đấu trong gian khổ. Những người lấy tiền tài của cải để đạt được tình yêu thì đó không phải là tình yêu thật sự.

Cuộc sống ngọt ngào thuộc về những người cùng chung chí hướng, cùng chung phấn đấu trong gian khổ. Những người lấy tiền tài của cải để đạt được tình yêu thì đó không phải là tình yêu thật sự.

>> Xem thêm:  Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua.

Nếu chúng ta có thể chi phối của cải của mình, thì chúng ta sẽ có được thịnh vượng và tự do. Nếu chúng ta bị của cải chi phối, thì chúng ta mới thật sự trở nên nghèo hèn.

Nếu chúng ta có thể chi phối của cải của mình, thì chúng ta sẽ có được thịnh vượng và tự do. Nếu chúng ta bị của cải chi phối, thì chúng ta mới thật sự trở nên nghèo hèn.

Thời gian chính là thứ của cải biến đổi, nhưng bạn không tận dụng được nó thì không thể tạo ra của cải.

Thời gian chính là thứ của cải biến đổi, nhưng bạn không tận dụng được nó thì không thể tạo ra của cải.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"