Tôi thích sự ngu dốt nhiệt tình hơn là sự thông thái thờ ơ.

Tôi thích sự ngu dốt nhiệt tình hơn là sự thông thái thờ ơ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Tôi thích sự hơn là sự thông thái .

I prefer the folly of enthusiasm to the indifference of wisdom.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sự ngu dốt là một vết nhơ dễ thấy hơn hết.