Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về hành động

Tôi kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

I am determined to control events, not be controlled by them.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà nằm ở những gì bạn đã làm trong suốt thời gian tồn tại.