Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại một vài lần. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại một vài lần. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu status hay về công việc

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại một vài lần. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Bst stt ngắn chất nhất về tình yêu,cuộc sống bạn chớ bỏ lỡ
Chủ đề: