Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại hạnh phúc.

Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại hạnh phúc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Kẻ nào không biết giữ của cải nhỏ thì sẽ mất cái lớn.
Chủ đề: