Tôi cho rằng sự chân thành của một cụ già còn có giá trị hơn sự nhiệt tình của một cậu thanh niên.

Tôi cho rằng sự chân thành của một cụ già còn có giá trị hơn sự nhiệt tình của một cậu thanh niên.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Tôi cho rằng sự của một cụ già còn có hơn sự của một cậu thanh niên.

Molisa

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ mạnh.