Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa.

Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa.

I had only a little time left and I didn’t want to waste it on God.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai - nó luôn luôn đến đủ sớm.