Tôi chỉ chiến đấu vì cái tôi yêu, chỉ yêu những gì tôi tôn trọng, và chỉ tôn trọng những gì tôi biết.

Tôi chỉ chiến đấu vì cái tôi yêu, chỉ yêu những gì tôi tôn trọng, và chỉ tôn trọng những gì tôi biết.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Tôi chỉ chiến đấu vì cái tôi yêu, chỉ yêu những gì tôi tôn trọng, và chỉ tôn trọng những gì tôi biết.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thấy người tạo ra tai họa gặp phải quả báo thì bản thân mình sẽ dễ dàng chấp nhận tai họa hơn.
Chủ đề: