Today is so special on which we hope all the fun and excitement will last long. No wishes could be warmer than when all is said and done. Happy Birthday!

Today is so special on which we hope all the fun and excitement will last long. No wishes could be warmer than when all is said and done. Happy Birthday!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về sinh nhật

Today is so special on which we hope all the fun and excitement will last long. No wishes could be warmer than when all is said and done. Happy Birthday!

Nhân ngày đặc biệt hôm nay, cha mẹ chúc của con luôn sôi nổi và . Không điều ước nào nồng ấm hơn những điều cha mẹ đã nói và làm cho con. Chúc con sinh nhật vui về!

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Wish you a Happy Birthday with all my devoted love to you.