Tình yêu nào muốn chỉ là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên mờ nhạt, còn tình yêu nào không có cơ sở tinh thần thì là điều tầm thường.

Tình yêu nào muốn chỉ là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên mờ nhạt, còn tình yêu nào không có cơ sở tinh thần thì là điều tầm thường.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

nào muốn chỉ là tình yêu thì sẽ trở nên mờ nhạt, còn tình yêu nào không có cơ sở tinh thần thì là điều tầm thường.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tự ái trong tình yêu chẳng khác gì vụ lợi trong tình bạn.
Chủ đề: ,