Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Friendships multiply joys and divide griefs.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.