Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới… không mạnh cũng không trong.

Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới… không mạnh cũng không trong.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới… không mạnh cũng không trong.

Friendship’s the wine of life: but friendship new… is neither strong nor pure.

Edward Young

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Bản chất của một người, không phải đến từ bộ mặt mà anh ấy thể hiện ra, mà là những thứ ẩn trong con người anh ta. Vì vậy, nếu bạn muốn hiểu rõ ai, thì đừng nên nghe những gì họ nói, mà hãy cảm nhận những gì họ muốn che giấu.