Time is money.

Time is money.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

Time is money.

.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  There is a limit to one’s youth, but no limit to his wisdom. Draw on the limitless wisdom during the short span of youth.
Chủ đề: ,