Time and tide wait for no man.

Time and tide wait for no man.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

Time and tide wait for no man.

thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi chẳng chờ một ai.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Time takes wings when you’re enjoying yourself.
Chủ đề: